HENRIK VIBSKOV - Day to Day Jacket

HENRIK VIBSKOV - Day to Day Jacket

Regular price €380.00 Sale

ABOUT
Day to Day Jacket from Henrik Vibskov.

COMPOSITION

COLOUR
Peanut 408/520

STYLE ID
PSS21-F602

WASHING INSTRUCTIONS

ORIGIN